รับเงินคืน 5%

  • สมาชิก 12Macao ทุกคนจะได้รับเงินคืนรายเดือน 5% และสูงสุดไม่ จำกัด
  • 5% นี้จะถูกคำนวณร่วมกับการชนะและการสูญเสียทั้งหมดและจะหักบวกกับข้อเสนอต่างๆของ บริษัท เป็นเวลาหนึ่งเดือน
  • จะมีการเรียกเก็บเงินคืน 5% ทุกวันแรกของเดือน
  • เพื่อรับเงินคืน 5% นี้สมาชิกทุกคนต้องมีเกมหรือเติมเงินอย่างน้อยห้าเกม
  • สมาชิกทุกคนจะได้รับเงินคืนในช่วงต้นเดือนทันทีตั้งแต่เวลา 14.00 น.